Reklam

Reklam
Reklam
Haberim Hamsi | Trabzon Haber

Artvin İli 2021 Yılı Çalışmaları


Artvin ili, 329 km Devlet yolu, 304 km İl yolu olmak üzere toplam 633 km yol ağına sahip olup, Devlet yollarının tamamı, İl yollarının da %90’ı asfalt kaplamalıdır.

                Artvin ili, 329 km Devlet yolu, 304 km İl yolu olmak üzere toplam 633 km yol ağına sahip olup, Devlet yollarının tamamı, İl yollarının da %90’ı asfalt kaplamalıdır.

                Devlet ve il yollarının 165 km’si bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı olup, il sınırları içerisinde 46 Km bölünmüş yol (BY) standardında trafiğe açık 92.505 m uzunluğunda toplam 106 adet tünel mevcuttur.

                 Artvin’de toplam proje sayısı 35’tir. Bu projelerin toplam maliyeti 12 Milyar 599 Milyon 673 Bin TL olup, projelerin 2021 yılı sene başı ödeneği 472 Milyon 505 Bin TL’dir. 2021 yılında toplam 678 Milyon 159 Bin TL harcanmıştır.

1-HOPA – BORÇKA DEVLET YOLU

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki projenin toplam uzunluğu 7 km olup, 2020 yılı sonuna kadar 0,6 km’lik kesim tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Projede çalışmalar devam etmektedir.

 2- GÜREŞEN KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARI 

Güreşen Köprüsü ve bağlantı yolları, 1 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 2,1 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol olmak üzere toplamda 3,1 km uzunluğundadır. Proje bünyesinde 360 m uzunluğunda 1 adet asimetrik eğik askılı köprü, 41 m uzunluğunda 1 adet tek köprü bulunmaktadır.

2020 Yılında Karşıköy yakasındaki kazı-şev destekleme imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılında Km:0+840 ile Km:1+200 arasında bulunan, 360 m uzunluğundaki Eğik Askılı Asimetrik köprünün P2 (Pilon) ayağında; Temel Diyafram Duvar imalatları ve Temel Elevasyonları ile  A1 ve P1 ayaklarının tamamlanması hedeflenmektedir.

3- (BORÇKA-ARTVİN) AYR. –MURGUL DOKAP İL YOLU

Sathi kaplamalı tek yol standardındaki proje toplam 11,5 km uzunluğundadır. 2020 yılında muhtelif kesimlerde çalışmalar yapılmış, 2021 yılında Km:8+800-9+500 arası 0,7 km ile T4 Tüneli (Tek Yol-BSK)  tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmiştir.

  4- MURGUL DAMAR İL YOLU 

Proje uzunluğu 11,2 km olup, sathi kaplamalı tek yol standardındadır.

2020 Yılı sonuna kadar yolun 8 km’lik kesimi tamamlanmıştır. 2021 yılında muhtelif kesimlerde çalışmalar devam etmektedir.

5-BORÇKA –AYR. ÇORUH ÜNİV. İL YOLU ARTVİN DEVLET YOLU

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki proje 3,1 km uzunluğundadır.

2020 yılı sonuna kadar 1 km’lik kesimde sanat yapıları çalışmaları tamamlanmıştır. Muhtelif kesimlerde çalışmalar devam etmektedir.

6-ŞAVŞAT AYR. VELİKÖY İL YOLU 

Sathi kaplamalı tek yol standardındaki proje 13,6 km uzunluğundadır. 2020 yılı sonuna kadar 5,8 km tamamlanıp trafiğe açılmış olup, çalışmalara devam edilmektedir.

7-ŞAVŞAT ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU

               

3,3 km uzunluğundaki Şavşat Şehir Geçişi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındadır.

Yolun 2,8 km’si tamamlanarak trafiğe açılmış olup, 2021 yılında 0,5 km uzunluğundaki kesimin tamamlanması hedeflenmiştir.

8- ARTVİN AYR. –ARDANUÇ -12. BÖLGE HUDUDU (DOKAP) YOLU

18,5 km uzunluğunda, sathi kaplamalı tek yol olarak projelendirilen yolun 8,5 km’si 2020 sonuna kadar tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

9- YUSUFELİ BARAJ YOLLARI 1.KISIM (KM:24+900-39+410, KM:0+000-8+593, KM:0+000-1+680)

Yusufeli Baraj Yolları 1.Kısım proje uzunluğu 23,6 km’dir. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki projede toplam uzunluğu 19.697 m olan 16 adet tünel, toplam uzunluğu 1.184 m olan 9 adet köprü ve 5 adet köprülü kavşak bulunmaktadır.

2020 yılı sonu itibarıyla tünellerde kazı destekleme çalışmaları tamamlanmış, nihai beton imalatlarında 17.574 m ilerleme sağlanmıştır. 

2021 yılında 2,2 km uzunluğunda yol, toplam uzunluğu 805 m olan 6 adet köprü, 46 m’lik 1 adet köprülü kavşak ve toplam uzunluğu 8.417 m olan 4 adet tünelin tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.

10- ARTVİN –ERZURUM DEVLET YOLU KM:84+662,5-103+482,36ARASI VE (ARTVİN –ERZURUM )AYR. -OLTU –OLUR DEVLET YOLUKM:0+000-10+160ARASI

(YUSUFELİ BARAJ YOLLARI 2.KISIM)

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki 2. Kesim 28,5 km uzunluğundadır. Proje kapsamında toplam 23.776 m uzunluğunda 17 adet tek tüp tünel, 494 m uzunluğunda 6 adet köprü bulunmaktadır.

2020 yılında 4 adet tünel (5.710m) ve 2 adet köprü (374m) ve 2021 yılında da 2 adet (4.785 m) tünel imalatı tamamlanmış olup, bugüne kadar toplam 22.223 m uzunluğunda 16 adet tek tüp tünel ve 494 m uzunluğunda 6 adet tek köprü imalatı tamamlanmıştır. Tünel nihai beton ve yol yapım imalatları devam etmektedir.

11- YUSUFELİ BARAJ YOLLARI 3.KISIM (KM:10+000-24+900)

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki 3. Kesim 14,9 km uzunluğundadır. Projede toplam uzunluğu 12.303 m olan 7 adet tünel ve 83 m uzunluğunda 2 adet köprü bulunmaktadır.

2020 yılı sonuna kadar tünellerde 12.295 m kazı destekleme ve 970 m nihai beton imalatı tamamlanmıştır. 2021 yılında 35 m’lik 1 adet köprü, 48 m’lik 1 adet köprülü kavşak ve toplamda 9.796 m uzunluğunda 4 adet tünel ile 2,5 km’lik kesimin aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.

                Ayrıca, Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları (1-2-3. kesim) içerisinde bulunan 56,7 km’lik 39 adet tünelde elektromekanik işlerine devam edilmektedir.

12- YUSUFELİ GRUBU BARAJ KÖPRÜLERİ

Proje kapsamında 2,2 km uzunluğunda 4 adet viyadük (Tekkale Viyadüğü 628m – 5 açıklıklı), Yusufeli Merkez Viyadüğü (695m-5 açıklıklı), Yusufeli Baraj Viyadüğü(345m-3 açıklıklı) ve Şilenkar Viyadüğü (530m-4 açıklıklı) bulunmaktadır.

İhale kapsamındaki en uzun viyadük olan Yusufeli Merkez Viyadüğünde kamulaştırmalar Kasım 2020 tarihinde tamamlandığından çalışmalara elevasyon betonu seviyesinde devam edilmekte olup, 2022 yılında tamamlanması, diğer viyadüklerin ise 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

                Yusufeli Merkez Viyadüğü: Yusufeli-Artvin-Erzurum yol ayrımı sonrasında İspir istikametine giden D-050 devlet yolunun bir kısmı, Yusufeli Barajı’nın su tutması sonrası, baraj gölü içinde kalacağından, baraj gölü üzerinden ulaşımın sağlanması için yapılması planlanmış bir viyadüktür. Yusufeli Merkez Viyadüğü 695 m uzunluğunda 2 kenar ayak ve 8 orta ayak olmak üzere 9 açıklıklı ve en uzun ayak yüksekliği 147m olacak şekilde planlanmıştır. Yolun Km: 26+700,00 – 27+385,00 arasında yer almaktadır. A1,A2, P2,P4,P5,P6,P7 ve P8 ayaklarında kazı ve tahkimat işleri tamamlanmıştır. P3 ve P7 ayaklarında kazı ve tahkimat işleri, P2,P4,P6 ve P8 ayağında elevasyon betonu, P5 ayağında radye betonu işleri devam etmektedir.

Tekkale Viyadüğü: Yusufeli –Artvin –Erzurum yol ayrımı sonrasında İspir istikametinde giden D-050 devlet yolunun bir kısmı, Yusufeli Barajı’nın su tutması sonrası, baraj gölü içinde kalacağından, baraj gölü üzerinden ulaşımın sağlanması için yapılması planlanmış bir viyadüktür. Tekkale Viyadüğü; 628 m uzunluğunda 2 kenar ayak, 4 orta ayak, 6 açıklıklı ve en uzun ayak yüksekliği 153 m olacak şekilde planlanmıştır. Yolun Km: 22+840,00 – 23+468,00 arasında yer almaktadır. Tüm ayaklarda radye ve elevasyon imalatları tamamlandı. P1, P2, P3 ve P4 ayaklarında kalıp arabaları kurulmuş olup çalışmalar 4 çift kalıp arabası ile tabliye seviyesinde devam etmektedir. Ağustos 2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Şilenkar Viyadüğü: Yusufeli  – Artvin – Erzurum Yol Ayrımı sonrasında Erzurum istikametine giden D-060 Devlet Yolunun bir kısmı, Yusufeli Barajı’nın su tutması sonrası, baraj gölü içinde kalacağından, baraj gölü üzerinden ulaşımın sağlanması için yapılması planlanmış bir viyadüktür. Şilenkar Viyadüğü 530 m uzunluğunda 2 kenar ayak, 3 orta ayak, 5 açıklıklı ve en yüksek ayak yüksekliği 135 m olacak şekilde planlanmıştır. Yolun Km: 95+470,00 – 96+000,00 arasında yer almaktadır. Şilenkar viyadüğünde tüm ayaklarda radye, elevasyon ve başlık kirişi çalışmaları tamamlanmıştır. P1, P2 ve P3 ayaklarında kalıp tabliye çalışmaları tamamlanmıştır. P3-A2 ve P1-A1 ayakları arasındaki kilit anolarda çalışmalar devam etmektedir. Temmuz 2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

 Yusufeli Baraj Viyadüğü: Yusufeli  – Artvin – Erzurum Yol Ayrımı sonrasında Artvin istikametine giden D-950 Devlet Yolunun bir kısmı, Yusufeli Barajı’nın su tutması sonrası, baraj gölü içinde kalacağından, baraj gölü üzerinden ulaşımın sağlanması için yapılması planlanmış bir viyadüktür. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 m uzunluğunda 2 kenar ayak, 2 orta ayak, 4 açıklıklı ve en yüksek ayak yüksekliği 72 m olacak şekilde yapılacaktır. Yolun Km: 38+390,00 – 38+735,00 arasında yer almaktadır. Viyadük P1 ve P2 ayaklarında kalıp arabaları kurulmuş, konsol tabliye çalışmaları devam etmektedir. Temmuz 2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

                GÜREŞEN KÖPRÜSÜ

Borçka – Camili (DOKAP) Yolu Muratlı-Güreşen Ayrım Köprüsü ve Bağlantı Yolları bitümlü sıcak karışım kaplamalı olup, 2,1 km’si tek yol, 1 km’si bölünmüş yol standardındadır. Proje bünyesinde; 360 m uzunluğunda 1 adet eğik askılı asimetrik viyadük, 41 m uzunluğunda 1 adet tek köprü, 400 m uzunluğunda köy bağlantı yolu bulunmaktadır.

                Proje ile birlikte; Güreşen Köyü ve çevre köylerin Borçka ilçesine daha kısa mesafe ve sürede ulaşımı sağlanacaktır. Çavuşlu Köyü tarafı (Km:1+200-2+094) ve Karşıköy tarafındaki (Km:0+520-0+840) arası kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup bu kısımdaki yapım çalışmaları (kazı, şev destekleme) bitirilmiştir.  2020 yılında Güreşen viyadüğü P2 (Pilon) ayağının diyafram duvar ve baret kazık imalatlarında çalışmalar yapılmıştır.

 2021 Yılında P2 (Pilon) ayağında, Temel Diyafram Duvar imalatları ve P2 (Pilon) ayağının tabliye seviyesine kadar olan kesminin (44 m) bitirilmesi hedeflenmektedir.

                TARİHİ KÖPRÜLERİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Hopa ilçesinde bulunan Halvaşı, Başoba, Yoldere-1, Yoldere II ve Sugören ; Arhavi ilçesinde bulunan Kemerköprü  tarihi köprü restorasyon projeleri tamamlanmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ